Gå til hovedindhold
Ikon for at åbne menu

Betaling

faktura Tank-op-aftale

Når saldoen på dit Rejsekort kommer under 50 kr., bliver der automatisk overført et aftalt beløb fra dit betalingskort. Som udgangspunkt overføres der 300 kr., men du kan nemt ændre beløbet på Selvbetjeningen.

Tank-op-aftalen indgår du med en af trafikvirksomhederne bag Rejsekort. Det kræver, at du er fyldt 18 år og har et betalingskort.

Betalingsaftalen trækker penge fra dit betalingskort

Bag din tank-op-aftale ligger en betalingsaftale, som du indgår med NETS. Den trækker penge fra dit betalingskort til tank-op-aftalens overførsler. Betalingsaftalen kan du dele med andre, fx dine børn, så de kan få tank-op-aftaler på deres kort.

 Guide: Hvordan du opretter en tank-op-aftale.

 Guide: Hvordan du opretter dig som forælder eller værge for at oprette en tank-op-aftale til et barn.

 Guide: Hvordan du opretter en tank-op-aftale til et barn.


Du skal aktivere tank-op-aftalen

Hvis du bestiller en tank-op-aftale efter, du har fået dit Rejsekort, skal du være opmærksom på, at den skal aktiveres ved at bruge dit Rejsekort inden for de næste 30 dage, ellers bliver bestillingen annulleret.

Aftalen bliver aktiveret, når du checker ind eller lægger dit kort i en Rejsekortautomat. Vær dog opmærksom på, at der går op til 5 timer på stationer og 24 timer i busser, før din tank-op-aftale er registreret - den kan først aktiveres, når den er registreret. Hvis du har bestilt tank-op-aftale samtidig med, at du købte dit Rejsekort, så er tank-op-aftalen klar til brug, når du modtager dit Rejsekort.

Vil du gerne stoppe din tank-op-aftale, er det nemmest at logge ind på selvbetjeningen.

Du kan også ringe til Rejsekort Kundeservice på 70 11 33 33, så hjælper vi dig med at lukke aftalen.

Du indtaster oplysningerne om dit nye betalingskort ved at logge ind på Selvbetjeningen.

 Guide: Hvordan du skifter det betalingskort, som din tank-op-aftale trækker penge fra.

Du får en rykker, hvis dit betalingskort er udløbet eller spærret
Får du ikke ændret betalingskortoplysningerne i tide, vil du få en rykker på den/de automatiske tank-op, som er sket gennem din tank-op-aftale i den periode, hvor der ikke har været et betalingskort at trække beløbene fra. 

Vær opmærksom på, at du skal indbetale beløbet på rykkeren, også selvom du ændrer dine betalingskortoplysninger.
Pengene kan nemlig ikke trækkes på dit nye betalingskort.

Har du spørgsmål til en rykker, du har modtaget, skal du ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 for at få hjælp.

Ændrer du ikke betalingskortoplysningerne, bliver dine aftaler lukket
Knytter du ikke et nyt betalingskort til din betalingsaftale, bliver den på et tidspunkt lukket. Det betyder, at du skal oprette en helt ny betalingsaftale for at få tank-op-aftaler på dit kort.

Du kan ændre tank-op-beløbet, hvis du logger på selvbetjeningen eller ringer til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33. Du kan mindst vælge at få tanket op med 100 kr. – og saldoen på dit rejsekort må højst være 2.200 kr.

Vælger du et lavere tank-op-beløb, end de foreslåede 300 kr., skal du være opmærksom på, at du risikerer, at dit rejsekort løber tør for penge, hvis du er på en længere rejse og skal ud og hjem samme dag.

Du kan dog altid tanke dit kort op på en rejsekortautomat eller et salgssted, hvis du har brug for at få penge på kortet her og nu.

Log ind på selvbetjeningen og vælg det kort, du vil ændre tank-op-frekvensen på. Vælger du en lavere frekvens, end de foreslåede 2 gange i døgnet, skal du være opmærksom på, at du risikerer at løbe tør for penge, hvis du på en længere rejse skal ud og hjem samme dag. 

Du kan dog altid tanke dit kort op på en rejsekortautomat eller et salgssted, hvis du har brug for at få penge på kortet her og nu. 

Betaling for børnenes tank-op-aftale trækkes på dit betalingskort, når du er oprettet som bruger og forælder på Selvbetjeningen - og har delt din betalingsaftale med hvert barn.

 Guide: Hvordan du opretter dig som forælder eller værge for at oprette en tank-op-aftale til et barn.

 Guide: Hvordan du opretter en tank-op-aftale til et barn.

tankop Tank op

Du skal tanke op med mindst 100 kr., og din saldo må højst være 2.200 kr.

Tank op i god tid før rejsen
Du skal være opmærksom på, at du skal bruge dit Rejsekort eller lægge det i en Rejsekortautomat for at beløbet  bliver overført:

Hvis du skal med tog eller benytter du en Rejsekortautomat, kan du tidligst overføre beløbet til dit kort 5 timer efter bestillingen.
Hvis du skal med bus, kan du tidligst overføre beløbet  til dit kort 24 timer efter bestillingen.
Du skal bruge dit Rejsekort eller benytte en Rejsekortautomat indenfor 30 dage for at overføre beløbet , ellers bliver din bestilling annulleret.

Har du brug for penge på dit Rejsekort her og nu, kan du altid tanke op på en Rejsekortautomat eller et salgssted.

På Selvbetjeningen kan du se bestillinger, der venter på at blive overført til dit Rejsekort.

Du kan tanke op med betalingskort på en Rejsekortautomat. Beløbet bliver overført til dit Rejsekort med det samme, og du er klar til afgang.

Der er opstillet Rejsekortautomater på de fleste stationer:

DSB stationer

S-tog stationer

Metro stationer

Arriva stationer

NT kundecenter

Skagen station

Hirtshals station

Aarhus Rutebilstation

Aarhus Letbane stationer

Du kan tanke op med både kontanter og betalingskort, når du tanker dit Rejsekort op på et salgssted.

 Find salgssted her.

checkin Betaling ved rejsens start

For at starte en rejse skal du have en saldo på dit Rejsekort, der som minimum svarer til forudbetalingen. 

Forudbetalingens størrelse afhænger af din kundetype, hvilken type af Rejsekort, du rejser med, og om du fx har valgt at rejse på første klasse. Checker du ind som ’Voksen’ med et Rejsekort Personligt, er forudbetalingen 25 kr. Har du valgt at rejse på første klasse, betaler du 180 kr. i forudbetaling.

 Se din forudbetaling i prisblad for rejser.

Når du checker ud modregnes forudbetalingen i rejsens pris
Når du afslutter rejsen og checker ud, bliver forudbetalingen modregnet i rejsens pris. Har rejsen kostet mindre end forudbetalingen, bliver forskellen mellem forudbetalingen og rejsens pris ført tilbage til dit Rejsekort. Har rejsen kostet mere end forudbetalingen, trækkes forskellen fra forudbetalingen og op til rejsens pris fra saldoen på dit Rejsekort. 

Rejser du lokalt som ’Voksen’, er forudbetalingen 70 kr. - mod 25 kr. på et Rejsekort Personligt eller Rejsekort Flex.

Mellem landsdele er forudbetalingen 600 kr.
Skal du rejse mellem landsdele med et Rejsekort Anonymt, skal du forbi en Rejsekortautomat eller et salgssted og ændre indstilling til ’Rejse mellem landsdele’. Forudbetaling for en ’Voksen’ er 600 kr. for en rejse mellem landsdele med Rejsekort Anonymt.

Har du ændret din forudbetaling på en Rejsekortautomat, vil den blive ændret tilbage igen ved næste check ud.

Er forudbetalingen ændret ved et salgssted, vil ændringen være permanent. Forudbetalingen vil fortsat være på 600 kr. for alle dine rejser indtil, du permanent ændrer din forudbetaling tilbage ved et salgssted.

 Se forudbetalingen for alle kort- og kundetyper i prisblad for rejser.

Forudbetalingen pr. person afhænger af, hvilken type af Rejsekort, I bruger. Og af kundetypen for dem, der skal checkes ind.

Checker du fx et ’Barn’ ind på dit Rejsekort Personligt, er forudbetalingen 12,50 kr., mens du betaler 25 kr. forud for hver 'Voksen', der skal rejse.

 Se din forudbetaling her.

saldo Saldo

Når du starter rejsen og checker ind, bliver der trukket en forudbetaling på dit Rejsekort. Din saldo skal derfor mindst kunne dække forudbetalingen, for at du kan checke ind.  

Hvis din rejse ender med at koste mere end saldoen på dit Rejsekort, bliver saldoen negativ. Du vil ikke kunne checke ind og begynde en ny rejse, før du har tanket kortet op. Har du en tank-op-aftale, bliver dit kort tanket op automatisk, når du checker ud – også hvis du har rejst for mere end saldoen. 

Du kan altid tjekke din aktuelle saldo på en Rejsekortautomat eller et salgssted. 

Logger du ind på Selvbetjeningen for at tjekke din saldo, skal du være opmærksom på, at der går noget tid, fra du rejste, til oplysningerne om dine rejser er helt opdateret. Har du kørt med bus, kan der gå op til 24 timer, før du kan se oplysningerne om en rejse – og din saldo efter rejsen.

Rejsekort Personligt og Rejsekort Flex
Udbetalingen sker automatisk 10-14 dage fra den dato, hvor kortet udløber eller bliver spærret. 

Er der en negativ saldo på kortet, når det udløber eller bliver spærret, får du tilsendt en opkrævning i stedet.

Rejsekort Anonymt

Saldoen på et Rejsekort Anonymt kan du få udbetalt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 og få tilsendt en formular.

Du kan også få udbetalt din saldo på Rejsekort Anonymt ved at henvende dig på udvalgte salgssteder, hvor du kan få udbetalt saldoen til betalingskort. Hvis du har købt/tanket dit Rejsekort Anonymt på et salgssted, kan du få udbetalt op til 200.- kr. i kontanter. Alternativt kan du ringe til Rejsekort Kundecenter og få tilstedt en formular. Udvalgte salgssteder har denne formular til rådighed.  

Bemærk at dit Rejsekort bliver lukket, når du kan få saldoen udbetalt. 

Hvis kortet er udløbet for mere end et år siden, kan du ikke få udbetalt restsaldoen.

 Find salgssted her.

ændrekort Skift betalingskort

Du indtaster oplysningerne om dit nye betalingskort på Selvbetjeningen. Log ind og klik på 'Betalingsaftaler' i venstremenuen og derefter på 'Skift betalingskort' ud for den eller de aftaler, kortoplysningerne skal ændres for.

 Guide: Hvordan du skifter det betalingskort, som din tank-op- eller fornyelsesaftale trækker penge fra.

Hvis du får en rykker
Får du ikke ændret oplysningerne i tide, vil du få en rykker på automatiske tank-op, som er sket gennem din tank-op-aftale i den periode, hvor der ikke har været et betalingskort at trække beløbene fra. Det samme sker, hvis du har en fornyelsesaftale.

Vær opmærksom på, at du skal indbetale beløbet på rykkeren, også selvom du ændrer dine betalingskortoplysninger.
Pengene kan nemlig ikke trækkes på dit nye betalingskort.

Har du spørgsmål til en rykker, du har modtaget, skal du ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 for at få hjælp.

Ændrer du ikke betalingskortoplysningerne, bliver dine aftaler lukket
Indtaster du ikke de nye betalingskortoplysninger i tide, bliver alle dine aftaler på et tidspunkt lukket. Det betyder, at du skal oprette en helt ny betalingsaftale for igen at få tank-op- eller fornyelsesaftaler på dine kort.

forny Rykker

Får du ikke ændret betalingskortoplysningerne i tide, sender vi en rykker på automatiske tank-op, som er sket gennem din tank-op-aftale i den periode, hvor der ikke har været et betalingskort at trække beløbene fra. Det samme sker, hvis du har en fornyelsesaftale.

Vær opmærksom på, at du skal indbetale beløbet på rykkeren, også selvom du ændrer dine betalingskortoplysninger.
Pengene kan nemlig ikke trækkes på dit nye betalingskort.

Har du spørgsmål til en rykker, du har modtaget, skal du ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33 33 for at få hjælp.

Ændrer du ikke betalingskortoplysningerne, bliver dine aftaler lukket
Indtaster du ikke de nye betalingskortoplysninger i tide, bliver alle dine aftaler på et tidspunkt lukket. Det betyder, at du skal oprette en helt ny betalingsaftale for igen at få tank-op- eller fornyelsesaftaler på dine kort.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os Arrow